Entries by pbjundiksha

Universitas Pendidikan Ganesha

Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) merupakan institusi pendidi- kan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang kependidikan dan non- kependidikan. Dalam bidang kependidikan, Undiksha merupakan pencetak sumber daya manusia pendidik yang terbesar di Bali. Sampai saat ini Undiksha telah menghasilkan lebih dari tiga puluh tiga ribu lulusan yang kebanyakan tenaga pendidik. Sejarah Undiksha diawali […]

BAKTI SOSIAL HMJ DI DESA TINGGASARI, KEC. BUSUNG BIU

Sebagai wujud kepedulian mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, maka pada tanggal 24 Maret 2014, mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan Bakti Sosial 2014 sebanyak 73 orang, menjalin kerjasama dengan Yayasan Aura Sukma Insani-Peduli Sesama Philanthropic Work melaksanakan kegiatan bakti sosial. Tahun ini, kegiatan diselenggarakan di Desa Tinggasari, Kecamatan Busung Biu. Persiapan pun dilakukan sebelum terjun ke […]

RAKER HMJ PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 2014

Pada hari Jumat, 21 Februari 2014  Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang (HMJ PBJ) melalui Panitia Raker melaksanakan rapat kerja untuk mengesahkan program kepengurusan HMJ masa bakti 2014/2015.             Rapat Kerja ini bertempat di Ruang Teater Kampus Bawah Undiksha. Di buka secara resmi oleh ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, acara yang diikuti oleh panitia, dan […]

Seminar Website

Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang UNDIKSHA merupakan jurusan yang masih tergolong muda. Sebagai jurusan yang tergolong muda, maka dirasa perlu untuk melakukan berbagai cara untuk menunjukkan eksistensi jurusan. Salah satunya dapat dilakukan melalui dunia maya, yaitu website.             Menyadari pentingnya website untuk menunjukkan keberadaan Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, maka pada tanggal 15 Oktober 2012, melalui Panitia […]